fbpx
+32 50 415 333
Geef ons een belletje
Zeedijk 214 bus 4, 8370 Blankenberge
Of kom even langs
9.00-17.00 / ma-zat
Wij staan tot jouw dienst!
Jouw zoekresultaten

Wat is een bodemattest?

Aangemaakt door Kept'n Vastgoed op 19 februari 2019
| 0

Een bodemattest is nodig bij elke overdracht van grond. Dit wil zeggen bij verkoop maar ook bij schenking of ruil. Dit geldt dus ook voor overdracht (bvb. verkoop) van woningen of appartementen. Ook dan draagt men immers grond (grondaandeel) over.

Het bodemattest geeft weer of de Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij (OVAM) beschikt over relevante gegevens over de bodemkwaliteit. OVAM beschikt niet altijd over relevante gegevens. Dit is slechts het geval wanneer de grond is opgenomen in het grondeninformatieregister (GIR) wegens bvb. een schadegeval of de aanwezigheid van risicoactiviteiten. Als de grond niet is opgenomen in het GIR, krijgt men een blanco bodemattest. De bodem kan dus wel verontreinigd zijn maar OVAM heeft er geen relevante informatie over.

Hoe lang is een bodemattest geldig?

  • Het is maar geldig indien het dateert van na 1 juni 2008.
  • Niet-risicogronden: zolang de toestand van het terrein hetzelfde blijft en zolang de administratieve gegevens of milieutechnische gegevens niet wijzigen.
    Dit is bv. het geval wanneer men bodemverontreiniging zou vaststellen ( milieutechnisch) of het perceelnummer zou wijzigen (administratieve gegevens)
  • Risicogronden. De geldigheid hangt samen met de geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek.

Degene die verkoopt, ruilt of schenkt, moet het bodemattest aanvragen. Dit moet aanwezig zijn voor het ondertekenen van de onderhandse akte. Bij een erfenis of legaat is er geen bodemattest nodig.

De kostprijs van een bodemattest bedraagt € 52 (november 2018) voor een volledig kadastraal perceel.

De informatie in dit artikel mag niet beschouwd worden als specifiek juridisch advies. Deze informatie is algemeen en heeft niet de intentie volledig te zijn, zodat het niet van toepassing kan zijn  op individuele, concrete situaties.

Woningen vergelijken